Cam Kết Trong Quá Trình Học Không Phát Sinh Thêm Chi Phí, Miễn Phí Tài Liệu....

 
  Môn Học Học phí Thời gian học Ghi chú
Organ Organ Căn Bản 2.000.000/tháng 1 tháng Ngày học 1 buổi
Organ Nâng cao 3.000.000/tháng 2 tháng Ngày học 1 buổi
Organ Đệm Hát Cấp Tốc 3 Tháng 6.000.000/tháng Tuần học 7 ngày Không hạn chế thời gian
Organ
Thiếu
  Nhi
Organ Căn Bản 500.000/tháng Tuần học 3 ngày Ngày học 1 buổi
Organ Nâng cao 500.000/tháng Tuần học 3 ngày Ngày học 1 buổi
Organ  Đệm Hát 1.000.000/tháng Tuần học 3 buổi  
 
       
Địa chỉ: Đường số 4 Khu dân cư Hồng Phát, Nguyễn Văn Cừ nối dài, P An Bình, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Điện thoại: 0123 9 099 799
Email: daydantrunghieu@gmail.com
Website: daydantrunghieu.com hoặc daydancantho.com
Facebook: www.facebook.com/daydantrunghieu